Blodfetter kan mätas med ett blodprov

Ditt resultat från ett blodprov ger information om blodfetter som kolesterol och triglycerider, som i sin tur ger information om din risk för hjärt- och kärlsjukdomar.


Fett i blodet eller höga blodfetter kan leda till att fett börjar lagras i blodkärlen. Det i sin tur ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Höga blodfetter ger inga symptom men kan upptäckas med blodprov. Det är därför viktigt att kontrollera blodfetter regelbundet om man redan är i riskzonen för en sjukdom. Blodfetter kan variera något från dag till dag så helst ska du lämna prover några gånger för att få en bild av den faktiska nivån fetter i blodet.

Nedan kan du se olika former av blodfetter som kan mätas och vilka värden de bör ligga på, dels för en frisk person och även för en person som tidigare har haft en hjärt- och kärlsjukdom eller som är i riskzonen.

Total kolesterol

Normal nivå: 2,9 – 6,1 mmol/L

För personer i riskzonen: helst under 5 mmol/L


LDL-kolesterol

Det ”onda” kolesterolet ska helst ligga på en lägre nivå.

Normal nivå: 1,2 – 4,3 mmol/L

För personer i riskzonen: helst under 3 mmol/L


HDL-kolesterol

Det ”goda” kolesterolet ska helst ligga på en högre nivå.

Normal nivå: 0,8 – 2,1 mmol/L

För personer i riskzonen: helst över 1 mmol/L


Triglycerider

Normal nivå: 0,45 – 2,6 mmol/L

För personer i riskzonen: helst under 2 mmol/L